Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Mục Lục


Chúng ta nói nhiều về vô ngã. Chúng ta có thể nói về nó rất trôi chảy nhưng chúng ta không thực hành vô ngã, chúng ta chỉ nói về nó. Khi chúng ta lắng nghe âm thanh của tiếng chuông và chúng ta cho phép tất cả các thế hệ tổ tiên và tất cả con cháu của chúng ta, những người đã hiện diện trong thân thể của chúng ta, cũng nghe thấy tiếng chuông ấy thì chúng ta đang trải nghiệm cái thực tại vô ngã mà Đức Phật đã dạy.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

1. Lắng Nghe Tiếng Chuông

2. Chiêm Nghiệm Ba Cánh Cửa Giải Thoát

3. Vô Thường Là Vô Ngã

4. 

(Còn tiếp)

0 Comments